Якщо ви зазнали шкоди внаслідок медичної помилки, ви можете вимагати відповідного відшкодування. Звичайно, все не так просто, як і завжди в юридичних питаннях. У наведеній нижче статті я спробую роз’яснити, як захистити свої права у випадку шкоди, заподіяної внаслідок лікарської помилки.

З цього допису ви дізнаєтесь:

Як виникає медична помилка?

Ви повинні знати, що медична помилка є наслідком багатьох чинників, серед яких:

 • дії особи, яка займається медичною діяльністю, що не відповідають загальновизнаному стану медичних знань,
 • недотримання належної обачності та безрозсудність чи недбалість у вигляді т. зв. ненавмисної помилки,
 • заподіяння пацієнтові шкоди,
 • наявність причинно-наслідкового зв’язку між допущеною помилкою та заподіяною пацієнту шкодою у вигляді його смерті, тілесного ушкодження або розладу здоров’я.

Що стосується останньої обставини, у лікарських процесах не вимагається встановлення причинно-наслідкового зв’язку з абсолютною певністю. Це пов’язано з тим, що в ситуаціях, коли на карту поставлено здоров’я та життя людини, не може бути абсолютної впевненості, а лише висока ймовірність того, що шкода стала результатом конкретної події. Отже, якщо ця ймовірність доведена потерпілою стороною, то наявний причинно-наслідковий зв’язок вважається встановленим.

Про те, що таке медична помилка, я багато писав у статті під назвою: „Медичні помилки – що це?

 

У чому полягає обов’язок належної старанності лікаря?

Важливо, що не лише лікар, а й кожна особа, яка займається медичною діяльністю, а також установа охорони здоров’я загалом – наприклад, клініка чи лікарня, зобов’язані виявляти максимальну обережність на кожному етапі контакту з пацієнтом.

Це стосується кожного етапу лікування, тобто діагностики, самого процесу лікування та догляду після його завершення. Якість медичних послуг має бути особливо високою з огляду на професійний, а отже й фаховий, характер діяльності цих суб’єктів, а також у зв’язку з тим, що їхня діяльність стосується особливо делікатного об’єкта, яким є здоров’я та життя людини.

Це означає, що лікар повинен виконувати всі процедури відповідно до медичних знань та практик з максимальною ретельністю, яка вимагається від професіонала. Лікар, як і кожен професіонал, зобов’язаний бути компетентним.

Йдеться про реальні та змістовні компетенції, а не про формальні, підтверджені лише дипломом чи відповідним сертифікатом. Ігнорування цього питання є явною провиною постачальника медичних послуг у разі виникнення шкоди.

Все це означає, що провина лікаря визначається не лише відсутністю достатніх знань та практичних навичок, а й простою незграбністю та неуважністю при виконанні процедури, недостатньою передбачливістю, а також недоглядом або забудькуватістю. Лікар несе відповідальність за будь-яку цивільну провину, навіть за найменший її прояв.

Варто ще раз підкреслити, що це стосується не лише лікарів, а й усіх медичних працівників.

Звичайно, на межі необхідної обачності не впливає те, чи надаються медичні послуги безоплатно або на комерційній основі.

Своєю чергою, вимоги щодо високої старанності, якої очікують від лікарів, не можуть призвести до покладання на них обов’язків, які практично неможливо виконати. Це пов’язано з тим, що певні види медичної діяльності невід’ємно пов’язані з підвищеним ризиком заподіяння шкоди, який часто неможливо виключити або уникнути навіть за умови найвищого рівня старанності.

 

Хто несе відповідальність за медичні помилки?

Окремі обставини конкретного випадку визначають, хто несе відповідальність за медичні помилки. Це залежить від винуватця, який припустився медичної помилки, що спричинила шкоду, а також від її виду та обставин, за яких вона сталася. Це може бути лікар або інший медичний працівник, заклад, де він здійснював свою діяльність – наприклад, лікарня чи клініка, або страхова компанія.

Важливо, що лікар, який працює за трудовим договором, не несе відповідальності за допущені медичні помилки. За це відповідає установа, де він працював, і він у такому разі набуває лише статусу свідка, несучи лише професійну та трудову відповідальність перед роботодавцем.

Своєю чергою, лікар, який працює за цивільноправовим договором, нестиме солідарну відповідальність за допущену лікарську помилку разом із закладом, у якому він здійснював свою діяльність.

Відповідальність за свої помилки нестиме виключно лікар, який здійснює свою діяльність у формі індивідуальної практики. Не можна також оминути увагою відповідальність страховика, тобто страхової компанії, в якій застрахований цей лікар чи медичний заклад, за наслідки медичних помилок.

Отже, за медичну помилку можуть бути відповідальні:

 • особа, яка займається медичною діяльністю – наприклад, лікар,
 • установа, де вона здійснювала свою діяльність, наприклад, лікарня, клініка чи інший медичний заклад,
 • страховик лікаря або цього медичного закладу.

Слід додати, що обов’язки всіх цих суб’єктів загалом перетинаються та взаємопов’язані.

Які правові підстави цивільноправової відповідальності за медичну помилку?

Ви мусите знати, що правові підстави цивільноправової відповідальності за медичну помилку містяться в нормах Цивільного кодексу, а саме в його ст. 415, яка говорить, що той, хто з власної вини завдав іншій особі шкоду, зобов’язаний її відшкодувати. Відшкодування за помилку лікаря присуджується на основі цієї правової норми.

Принципи цієї відповідальності визначені у ст.ст. 361 – 363 та ст.ст. 445 – 447 Цивільного кодексу (останні регулюють інститут компенсації за моральну шкоду).

 

Що можна вимагати за медичну помилку?

Якщо ви зазнали шкоди внаслідок медичної помилки, ви маєте право на чітко визначені цивільноправові позови згідно з вищезазначеними положеннями. Щодо цього ви маєте право на:

 • відшкодування,
 • компенсацію моральної шкоди,
 • інші виплати.

Відшкодування за медичну помилку

Відшкодування за медичну помилку – це виплата, спрямована на відшкодування майнової шкоди, завданої винним. Його функція – відшкодувати збитки, яких потерпіла особа зазнала внаслідок нещасного випадку, в цьому випадку медичної помилки, але це стосується лише матеріальної сфери.

Шкода може бути завдана як самому потерпілому (наприклад, покриття витрат на лікування тілесних ушкоджень), так і його майну (наприклад, відшкодування вартості знищених речей).

Відповідно до чинних нормативно-правових актів відшкодування за медичну помилку повинно включати компенсацію шкоди, заподіяної винним – за вибором потерпілої сторони шляхом відновлення попереднього стану або виплати відповідної грошової суми.

Якщо перше неможливо або тягне за собою надмірні труднощі чи витрати для особи, зобов’язаної до відшкодування, то компенсація обмежується лише виплатою в грошах. Розмір відшкодування повинен, як правило, визначатися за цінами на день його визначення.

Відшкодування шкоди включає збитки, яких зазнав потерпілий, і вигоди, які він міг би отримати, якби шкоди йому не було заподіяно – наприклад, у вигляді втраченого заробітку.

Ви повинні знати, що у разі заподіяння тілесних ушкоджень або розладу здоров’я відшкодування покриває всі витрати, що виникли. На вимогу потерпілої сторони особа, яка зобов’язана відшкодувати збиток, повинна заздалегідь надати суму, необхідну для покриття витрат на лікування. Якщо ви отримали інвалідність внаслідок медичної помилки, ваш позов може також включати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку до іншої професії.

Компенсація моральної шкоди у разі медичної помилки

Правовою підставою для отримання компенсації є ст. 445 § 1, у зв’язку зі ст. 444 Цивільного кодексу, згідно з якою у разі заподіяння тілесного ушкодження або розладу здоров’я суд може присудити потерпілому відповідну суму як відшкодування завданої шкоди.

Компенсація моральної шкоди – це одноразова грошова виплата, яка присуджується за моральну шкоду, заподіяну винним. Вона проявляється в негативних переживаннях потерпілої сторони у вигляді душевних та фізичних страждань, до яких, зокрема, відносяться:

 • біль,
 • поганий та мінливий настрій,
 • депресія,
 • погіршення якості життя,
 • загальна пригніченість.

Компенсація моральної шкоди має на меті полегшення наслідків нещасливої події – на відміну від відшкодування, яке спрямоване на покриття заподіяних матеріальних збитків. Таким чином, відшкодування охоплює покриття матеріальних збитків, а компенсація моральної шкоди стосується лише нематеріальної шкоди, заподіяної особі. Її метою є компенсація всіх негативних переживань, яких зазнав потерпілий, враховуючи ступінь та тривалість його страждань, а також такі чинники:

 • обмеження в повсякденному функціонуванні,
 • перешкоди розвитку особистості,
 • виключення з нормального життя,
 • перешкоди повноцінній можливості заробітку.

Компенсація є комплексною, тому вона охоплює як поточні страждання, яких зазнала потерпіла сторона, так і ті, що виникнуть у майбутньому. Для цього, як потерпіла сторона, ви повинні отримати від особи, яка завдала шкоди, грошову суму в такому обсязі, щоб нею можна було компенсувати або принаймні послабити відчуття шкоди та відновити душевну рівновагу.

Який розмір відшкодування та компенсації моральної шкоди у разі медичної помилки?

Заздалегідь зазначу, що передбачити суму компенсації моральної шкоди та відшкодування, на яке може розраховувати потерпілий пацієнт, неможливо. Відшкодування за медичну помилку залежить від обставин та умов конкретного випадку, зокрема від тих змінних, які були вказані вище, коли я описував відшкодування та компенсацію. До них в першу чергу відносяться:

 • тип заподіяної шкоди,
 • обсяг (розмір) заподіяної шкоди,
 • обсяг та тривалість душевних та фізичних страждань потерпілої особи,
 • понесені нею витрати на усунення негативних наслідків помилки, зокрема витрати на лікування тощо.

Загалом ціна позовів, що подаються у провадженнях щодо відшкодування за медичні помилки, коливається в середньому від 10 000 злотих до 1 000 000 злотих і більше. Саме відшкодування за лікарську помилку присуджується судами в дуже різних розмірах.

Можу вказати приклади компенсації моральної шкоди та відшкодування за лікарську помилку:

 • відшкодування за медичну помилку під час пологів – понад 3 000 000 злотих за дитину, яка внаслідок перинатальної помилки не може функціонувати самостійно,
 • 1 000 000 злотих за смерть дитини,
 • 186 000 злотих для пацієнтки, у якої після операції з видалення апендикса у черевній порожнині залишилася хірургічна серветка та кіста яєчника.

Інші виплати для потерпілої сторони

Окрім відшкодування та компенсації за моральну шкоду, як потерпіла сторона ви також можете вимагати інших видів виплат за певних обставин.

Найважливішою з них є рента. Це періодична грошова допомога, яка зазвичай виплачується щомісяця, коли внаслідок медичної помилки потерпіла особа не може функціонувати самостійно або потребує постійного лікування, внаслідок чого:

 • повністю або частково втратила здатність заробляти гроші,
 • її потреби зросли,
 • знизилися її шанси на майбутній успіх.

Якщо розмір шкоди не може бути точно визначений на момент винесення судом рішення, потерпілій стороні може бути призначена тимчасова рента.

Слід зазначити, що з поважних причин суд за заявою потерпілого може призначити йому одноразову компенсацію замість ренти або її частини. Зокрема, це стосується випадків, коли травма призвела до втрати працездатності, а призначення одноразової компенсації полегшить особі роботу за новою професією.

Що дуже важливо, у разі медичної помилки ви, як потерпіла особа, можете мати право на всі вищеописані виплати одночасно!

Виплати для інших осіб

Виплати за медичні помилки доступні не лише потерпілій особі, а й іншим особам, які мають на них право.

У разі смерті потерпілого внаслідок тілесного ушкодження або розладу здоров’я особа, яка зобов’язана відшкодувати збитки, повинна відшкодувати витрати на лікування та поховання особі, яка несе ці витрати.

Своєю чергою, особа, перед якою померлий мав встановлений законом обов’язок щодо утримання, може вимагати від особи, яка заподіяла шкоди, відповідної ренти. Вона має право на ренту в розмірі, який відповідає її потребам, а також можливостям заробітку та майну померлого протягом вірогідного періоду зобов’язання щодо аліментів.

На таку ж ренту можуть претендувати інші родичі, яким померлий добровільно та постійно надавав засоби до існування. Однак умовою є те, що обставини вказують, що цього вимагають принципи соціального співжиття.

Крім того, суд може призначити найближчим членам родини померлого:

 • належне відшкодування, якщо його смерть призвела до істотного погіршення їхнього життєвого становища,
 • відповідну суму як грошову компенсацію моральної шкоди,
 • відповідну суму як грошову компенсацію моральної шкоди у разі тяжкого постійного ушкодження тіла або розладу здоров’я потерпілої особи, що призвело до неможливості створити або продовжити сімейні зв’язки.

Всі рівні перед законом. Різниця полягає в хорошому адвокаті.

Другого місця в боротьбі за справедливий вирок немає.
НАПИСАТИ
698
ПЕРЕГЛЯНУТИ НОМЕР
Зателефонувати

Як отримати відшкодування за медичну помилку?

Щоб отримати відшкодування за медичну помилку, ви повинні виконати низку дій, від виконання яких відповідно до законодавчих положень залежить успішне подання позову в цьому питанні.

Як подати позов про відшкодування за медичну помилку?

Перший крок – це визначення типу та розміру збитків, яких ви зазнали.

Потім необхідно зібрати всю необхідну документацію, пов’язану з подією, що спричинила збитки, та встановити обставини, що призвели до неї. Перш за все, вам потрібно:

 • зібрати свідків, які зможуть засвідчити, що стався нещасний випадок, та які були його наслідки,
 • забезпечити всі докази, які вказують на те, якої шкоди ви зазнали та в якому розмірі. Це можуть бути, насамперед, рахунки за лікування, придбання ліків чи реабілітаційного обладнання, будь-які медичні довідки.

Необхідно пам’ятати, що у випадку медичної помилки ви маєте справу з особливим видом доказів, яким є медична документація. Перш за все, це виписка з лікарні та повна історія хвороби. Найкраще, щоб ви, як пацієнт, одразу після настання медичної події, що спричинила шкоду, звернулися із заявою про це до медичного закладу, де ви перебували. Його представник має засвідчити відповідність оригіналу.

Наступним кроком є ​​звернення до винуватця шкоди з письмовою заявою про відшкодування. Заява про відшкодування за медичну помилку має бути сформульована належним чином. У її змісті має бути вказана бажана сума та термін її сплати. Ви також повинні додати опис події, яка спричинила збитки, та надати такі дані, як дата та місце події.

Якщо винна особа уклала договір страхування, таку заяву слід подати до страхової компанії.

Якщо заява не дасть результату, ви повинні подати позов до відповідного суду. Предметна юрисдикція Суду у разі позову про компенсацію моральної шкоди та відшкодування залежатиме від ціни заявленого позову. Якщо сума перевищує 100 000 злотих, справу має розглядати відповідний Окружний суд, а якщо вона менша, справу слід передати до Районного суду.

Відшкодування за медичну помилку – позовна давність

На позови про відшкодування шкоди, заподіяної медичною помилкою, на жаль, поширюється позовна давність. Строк позовної давності становить три роки з дати, коли потерпіла сторона дізналася або при належній обачності могла дізнатися про:

 • шкоду,

та

 • особу, зобов’язану її відшкодувати.

Цей строк не може перевищувати десяти років від дати настання події, що спричинила шкоду.

Більш тривалий строк позовної давності застосовується у випадках, коли шкода завдана діянням, що містить склад злочину (тяжкий злочин або проступок). У такому разі строк позовної давності щодо позову про відшкодування шкоди становить двадцять років з дня вчинення злочину. Цей наслідок настає незалежно від того, коли потерпілий дізнався про шкоду та про особу, яка зобов’язана її відшкодувати.

Слід зазначити, що законодавство у наведеному контексті застосовує «особливий» режим щодо неповнолітніх. Строк позовної давності для їхніх вимог про відшкодування шкоди не може закінчитися раніше ніж через два роки після досягнення повноліття.

Щось залишилося незрозумілим? Зателефонуйте нам і ми розвіємо усі ваші сумніви!

Адвокатське бюро в центрі Келець

Щиро запрошую зв’язатися зі мною та домовитися про особисту зустріч для обговорення можливостей та оптимальних правових рішень.

Зв’язатися зі мною