Лікарська помилка

Медична помилка? Лікарська помилка? Неправильно виконана процедура? Ви маєте право на відшкодування та компенсацію моральної шкоди, яка відповідає вашим стражданням.

Неправильний діагноз? Неправильно виконана процедура? Помилка в процесі лікування? Хоча лікарі, по-перше, повинні не шкодити – помилки трапляються занадто часто. Ми допомогли сотням потерпілих пацієнтів отримати за них рекордне відшкодування. Якщо ви або ваші близькі постраждали внаслідок помилки лікаря, зв’яжіться з нами та дізнайтеся, на яке відшкодування та компенсацію моральної шкоди маєте право ви та ваші близькі!

Бажаєте отримати відшкодування та компенсацію моральної шкоди за медичну помилку, але не знаєте з чого почати? Прийміть рішення та виберіть адвоката, який виправить те, що пошкодив лікар.

НАПИСАТИ
+48 698
ПЕРЕГЛЯНУТИ НОМЕР
Зателефонувати

Ми гарантуємо:

Підтримку

ми будемо з вами на кожному етапі процесу.

Впевненість

ми не забудемо про жодну деталь, що може вплинути на розмір відшкодування та компенсації моральної шкоди у разі медичної помилки.

Спокій

наша емпатія, знання та досвід гарантують, що ви в найкращих руках!

Дозвольте нам допомогти вам та дізнайтеся, як це працювати з юристом, який спеціалізується на справах щодо відшкодування та компенсації моральної шкоди за медичні помилки. Як це виглядає на практиці?

Виникнення медичної помилки

Виникнення медичної помилки є умовою виникнення цивільноправової відповідальності лікаря, лікарні або їхніх страховиків. Як виникає медична помилка:

 • дії особи, яка займається медичною діяльністю, суперечать знанням, процедурам або принципам лікарської етики,
 • помилка є результатом необережності, недбалості або навмисних дій члена медичного персоналу,
 • пацієнт зазнав шкоди (його стан погіршився або не покращився настільки, наскільки міг би покращитись, якби все йшло за планом),
 • існує причинно-наслідковий зв’язок між допущеною помилкою та заподіяною пацієнту шкодою у вигляді смерті, тілесних ушкоджень або розладу здоров’я.

Причиною медичної помилки є не лише відсутність достатніх знань та практичних навичок або проста незграбність чи неуважність під час процедури, а й неналежні процедури чи організація суб’єкта, у якому надаються медичні послуги.

Хто несе відповідальність за медичну помилку?

Пам’ятайте: кожен медичний працівник, як і сам медичний заклад, зобов’язані виявляти максимальну обережність на кожному етапі контакту з пацієнтом. Медсестра, акушерка, стоматолог або радіолог можуть нести відповідальність за медичну помилку. Відповідальною особою може бути лікар загальної практики з невеликої місцевої лікарні або професор із відомої на всю країну клініки. Лікувальний заклад, в якому медичні послуги були надані неправильно, може нести відповідальність замість лікаря або разом з лікарем, який припустився помилки. Не можна також ігнорувати відповідальність страховика, тобто страхової компанії, в якій цей лікар чи медичний заклад був застрахований від наслідків медичної помилки. Позови про медичну помилку найчастіше скеровуються до страховиків.

Що можна вимагати за медичну помилку?

Якщо сталася медична помилка, ви маєте право на:

 • відшкодування,
 • компенсацію моральної шкоди,
 • інші виплати.
Що ви можете отримати як відшкодування за медичну помилку?

Відшкодування за медичну помилку має на меті покриття майнової шкоди. Майнова шкода включає збитки, понесені внаслідок медичної помилки (наприклад, витрати, пов’язані з придбанням ліків або оплатою медичних консультацій та процедур), а також вигоди, які можна було б отримати, якби шкода не була спричинена (наприклад, втрачений заробіток як результат тривалого лікарняного).

У разі заподіяння тілесних ушкоджень або погіршення здоров’я відшкодування шкоди покриває всі витрати, що виникли внаслідок цього. На вашу вимогу особа, яка зобов’язана відшкодувати шкоду, повинна надати суму, необхідну для покриття витрат на лікування. Якщо медична помилка призвела до інвалідності, ваші вимоги можуть також містити суму, необхідну для покриття витрат на підготовку до іншої професії.

Що ви можете отримати як компенсацію моральної шкоди у разі лікарської помилки?

Компенсація моральної шкоди – це грошова виплата, яка присуджується за моральну шкоду. Вона має полегшити наслідки нещасливої ​​події. Метою є компенсація всіх негативних переживань, зокрема:

 • болю та будь-якого іншого фізичного дискомфорту,
 • психічних наслідків медичної помилки (наприклад, тривоги, депресії),
 • можливих наслідків каліцтва або ушкоджень тіла чи розладу здоров’я,
 • обмеження в повсякденному функціонуванні.

Компенсація повинна покривати як теперішні страждання, яких ви зазнали, так і страждання, яких ви зазнаєте в майбутньому. Розмір компенсації залежить від:

 • типу шкоди, якої ви зазнали,
 • її розміру,
 • обсягу та тривалості ваших психічних та фізичних страждань.
Інші виплати за медичну помилку

Окрім відшкодування та компенсації моральної шкоди, за певних обставин ви також можете вимагати інших видів виплат. Найважливішою з них є рента. Рента – це періодична грошова допомога, яка зазвичай виплачується щомісяця, коли внаслідок медичної помилки потерпіла особа:

 • повністю або частково втратила здатність заробляти гроші,
 • її потреби зросли,
 • її перспективи на успіх у майбутньому зменшилися.

Якщо сума шкоди не може бути точно визначена на момент винесення рішення, вам може бути призначена тимчасова рента.

Виплати близьким, які постраждали внаслідок медичної помилки

Виплати за медичні помилки доступні не лише потерпілій особі, а й іншим особам, які мають на них право. Якщо медична помилка призвела до смерті потерпілого, відповідний суб’єкт зобов’язаний відшкодувати витрати на лікування та поховання особі, яка понесла ці витрати. Він також зобов’язаний, перш за все, виплатити відповідну компенсацію близьким.

Своєю чергою, особа, щодо якої померлий мав аліментний обов’язок, також може вимагати від особи, яка заподіяла шкоду, відповідної ренти протягом ймовірного періоду аліментного обов’язку. На таку ж ренту можуть претендувати інші близькі особи, яким померлий добровільно постійно надавав засоби до існування.

Як ви можете отримати відшкодування за лікарську помилку?

По-перше, необхідно зібрати всю необхідну документацію (зокрема медичну), пов’язану з подією, що заподіяла шкоду, та встановити обставини, що призвели до неї. Перш за все, вам потрібно:

 • зібрати свідків, які зможуть засвідчити, що сталася медична помилка, та які були її наслідки,
 • забезпечити всю медичну документацію та віддати її на аналіз іншому лікарю (експерту),
 • забезпечити всі докази, що вказують на заподіяну шкоду (рахунки за лікування, придбання ліків або засобів реабілітації та всі види медичних довідок),

По-друге, необхідно підготувати відповідний лист та звернутися до відповідного суб’єкта з вимогою про виплату відшкодування та компенсації моральної шкоди. Якщо суб’єкт, відповідальний за помилку, уклав договір страхування, таку заяву слід подати до страхової компанії.

По-третє, якщо платіжні вимоги та переговори не призводять до задовільного врегулювання, справу про виплати слід передати до компетентного суду. Там потрібно надати відповідні докази, що підтверджують розмір шкоди, і боротися за справедливий вирок.

Чи існує позовна давність для відшкодування за лікарську помилку?

На жаль, так! Строк позовної давності становить три роки з дати, коли ви дізналися або при належній обачності могли дізнатися про:

 • шкоду або
 • особу, зобов’язану її відшкодувати.

Цей строк не може перевищувати десяти років від дати настання події, що спричинила шкоду. Більш тривалий строк позовної давності застосовується у випадках, коли шкода завдана діянням, що є тяжким злочином або проступком. У такому разі строк позовної давності щодо позову про відшкодування шкоди становить двадцять років з дня вчинення злочину. Цей наслідок настає незалежно від того, коли потерпілий дізнався про шкоду та про особу, яка зобов’язана її відшкодувати.

Своєю чергою строк позовної давності для вимог про відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітній особі, не може закінчитися раніше ніж через два роки після досягнення такою особою повноліття.

Відповідальний суб’єкт не хоче виплачувати вам належне відшкодування за медичну помилку? Що ми можемо зробити, щоб схилити її до цього?
01
Ми визначимо ваші можливості

на першій зустрічі визначмо можливі напрямки дій. Ми проаналізуємо вашу юридичну та фактичну ситуацію. Ми пояснимо всі правові підстави для подальших дій та виберемо найкращий шлях. Ми отримаємо експертні висновки щодо причин та обсягу збитків, яких ви зазнали.

02
Лист до суб’єкта відповідального за медичну помилку

від вашого імені ми подамо запит до суб’єкта, відповідального за медичну помилку, про добровільне виконання та виплату відшкодування та компенсації моральної шкоди. Ми повідомимо його, що на нього чекає, якщо він не відреагує на ваші вимоги. Це відкриє шлях до реалізації ваших прав у судовому порядку.

03
Позов та представництво в суді

якщо суб’єкт, відповідальний за медичну помилку, не співпрацюватиме належним чином, ми змусимо його зробити це в суді. Ми подамо відповідний позов від вашого імені та представлятимемо ваші інтереси у відповідному провадженні. Після отримання сприятливого судового рішення ми приведемо його до виконання.

01
Ми визначимо ваші можливості

на першій зустрічі визначмо можливі напрямки дій. Ми проаналізуємо вашу юридичну та фактичну ситуацію. Ми пояснимо всі правові підстави для подальших дій та виберемо найкращий шлях. Ми отримаємо експертні висновки щодо причин та обсягу збитків, яких ви зазнали.

02
Лист до суб’єкта відповідального за медичну помилку

від вашого імені ми подамо запит до суб’єкта, відповідального за медичну помилку, про добровільне виконання та виплату відшкодування та компенсації моральної шкоди. Ми повідомимо його, що на нього чекає, якщо він не відреагує на ваші вимоги. Це відкриє шлях до реалізації ваших прав у судовому порядку.

03
Позов та представництво в суді

якщо суб’єкт, відповідальний за медичну помилку, не співпрацюватиме належним чином, ми змусимо його зробити це в суді. Ми подамо відповідний позов від вашого імені та представлятимемо ваші інтереси у відповідному провадженні. Після отримання сприятливого судового рішення ми приведемо його до виконання.

Маєте проблеми із суб’єктом, відповідальним за медичну помилку? Щось залишилося незрозумілим? Зв’яжіться з нами та дізнайтеся, що ми можемо зробити, щоб він сприйняв вас серйозно.

Адвокатське бюро в центрі Келець

Щиро запрошую зв’язатися зі мною та домовитися про особисту зустріч для обговорення можливостей та оптимальних правових рішень.

Зв’язатися зі мною