Кримінальне право

Виробництво, розповсюдження, торгівля та контрабанда наркотиків – що загрожує в таких випадках?

Michał Sochański, 26.04.2024

Дії, пов’язані з виробництвом, розповсюдженням, торгівлею та контрабандою наркотиків, є дуже тяжкими злочинами. Тому за них загрожує суворе покарання, передбачене відповідними нормативними актами, та суворе переслідування з боку відповідних державних органів.

Тож якщо вам випало нещастя вчинити такі дії – уважно прочитайте цю статтю, щоб зрозуміти, з якими наслідками ви можете зіткнутися в результаті.

З цього допису ви дізнаєтесь:

Якщо ви хочете дізнатися, що таке насправді «наркотики», а також про відповідальність та покарання за їх зберігання та вживання, прочитайте мою статтю під назвою „Зберігання та вживання наркотиків – яке покарання за це передбачено??”.

 

Що таке злочин у сфері виробництва наркотиків?

Виробництво наркотиків може включати три групи діяльності, а саме:

 • виготовлення,
 • обробка,
 • перероблення.

Щоб пояснити їх зміст, необхідно звернутися до визначень, які містяться в законі «Про протидію наркоманії» від 29 липня 2005 року.

Відповідно до нього виготовлення наркотиків передбачає здійснення діяльності, за допомогою якої можна отримати:

 • наркотичні засоби,
 • психотропні речовини,
 • прекурсори,
 • замінні засоби, або
 • нові психоактивні речовини.

Сюди також входить їх очищення, вилучення сировини та проміжних продуктів, отримання солей цих агентів або речовин.

Своєю чергою, під обробкою наркотичних засобів розуміються дії, що призводять до перетворення зазначених препаратів в інші наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори або нові психоактивні речовини, або в речовини, що ними не є.

Під переробленням наркотичних засобів розуміється отримання сумішей зазначених вище засобів або речовин і надання їм нової форми.

Стільки законодавчих визначень – чим відрізняються ці поняття?

Перш за все, особливістю виготовлення є те, що в результаті дій зловмисника отримують нову речовину з ознаками наркотичного засобу, про що йдеться в положеннях закону «Про протидію наркоманії» та інших законодавчих актів, або речовину цього типу з іншими, покращеними властивостями (ознаками). Це те, що відрізняє виготовлення від обробки та перероблення. У разі обробки та перероблення вихідний продукт вже є наркотичним засобом із суттєво відмінними характеристиками від продукту, отриманого в результаті цих процесів.

Специфічним «різновидом» виготовлення наркотиків є незаконне вирощування маку, коноплі та кокаїнових кущів. Вирощування перерахованих вище рослин – це повний комплекс робіт у рослинництві, що включає посів, посадку та догляд за ними до збирання врожаю. Це вирощування включає будь-яку таку діяльність, незалежно від її площі.

Ви повинні знати, що злочин у сфері виготовлення наркотиків може бути вчинений лише умисно. Він може мати форму як прямого, так і непрямого (евентуального) умислу. У першому випадку винний повинен бажати вчинити злочин, а в другому випадку, здійснюючи свою дію, він повинен передбачити, що вона може становити собою заборонене діяння, і погодитися на це. Лише в разі його кваліфікованого складу це може бути виключно прямий умисел, про що йдеться далі…

 

Яке покарання передбачено за виробництво наркотиків?

Покарання за виробництво наркотиків передбачені ст. 53 закону «Про протидію наркоманії». Відповідно до нього особа, яка всупереч положенням закону виготовляє, обробляє чи переробляє наркотичні засоби або психотропні речовини, чи переробляє макову соломку, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо ви вчините такі ж дії щодо нових психоактивних речовин, ви отримаєте штраф, обмеження волі або позбавлення волі на такий самий строк.

Про штраф та обмеження волі у разі порушення положень вищевказаного закону читайте у статті під назвою Зберігання та вживання наркотиків – яке покарання за це передбачено?”.

Злочин, про який йдеться, має кваліфікований склад, що зумовлює посилення покарання.

Отже, якщо ваше діяння пов’язане з виробництвом наркотиків у значному обсязі або ви вчинили його з метою отримання матеріальної чи особистої вигоди, то вам загрожує покарання у вигляді штрафу та позбавлення волі на строк від трьох до двадцяти років.

Передбачається, що під «значною кількістю» наркотиків розуміється така кількість, яка здатна задовольнити потреби кількох десятків залежних людей. Слід зазначити, що, наприклад, одна активна доза марихуани становить приблизно 0,5 г, а амфетамінів – 0,1 г.

Матеріальна вигода – це набуття майна собі або іншій особі або уникнення збитків. Таким чином, це будь-який товар, який задовольняє певну потребу і вартість якого може бути виражена в грошах. Він завжди має матеріальну (майнову) форму.

Особиста вигода – це вигода нематеріального (немайнового) характеру. Вона покращує становище одержувача чи іншої особи, наприклад, шляхом підвищення по службі або отримання роботи.

Покарання за незаконне вирощування маку, коноплі та кокаїнових кущів передбачене ст. 63 закону «Про протидію наркоманії». За вчинення цих дій особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо предметом такого діяння є посіви, які можуть дати значну кількість макової соломки, листя коки, живиці або трави конопель (крім волокнистих), як зловмиснику вам загрожуватиме позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років.

Тепер, коли ви знаєте, що таке злочин у сфері виробництва наркотиків і які покарання за це передбачені, я можу вам пояснити…

 

У чому полягає злочин у сфері розповсюдження наркотиків?

Відповідно до закону «Про протидію наркоманії» злочин у сфері розповсюдження наркотиків може мати три види і полягати в:

 • передачі іншій особі наркотичного засобу, психотропної речовини або нової психоактивної речовини,
 • сприянні або уможливленні їх вживання або
 • спонуканні до вживання такого засобу чи речовини.

Під розповсюдженням слід розуміти надання, доставлення, пропонування, вручення, надання доступу або позичання. Це може статися навіть без згоди та відома особи, щодо якої це було вчинено. Воно зводиться до акту передачі згаданих засобів чи речовин. Розповсюдження також може мати форму простого залишення їх у місці, попередньо узгодженому з одержувачем. Варто також додати, що «розповсюдження» повинно бути безоплатним, інакше зловмисник буде відповідати за кваліфікований склад цього злочину, про який я розповідаю далі в статті.

Під сприянням слід розуміти допомогу в досягненні поставленої мети, а також дії, спрямовані на те, щоб зробити щось простим чи простішим. Воно передбачає усунення наявних перешкод для вживання наркотику та створення належних умов для його вживання іншою особою.

Уможливлення, своєю чергою, означає робити щось можливим, створювати умови, сприятливі для чогось, і сприяти чомусь. Таким чином, йдеться про створення умов для вживання наркотиків у ситуації, в якій це не могло б відбутися без допомоги винного.

Спонукання означає вплив на чиєсь рішення, переконування, вмовляння, заохочування і схиляння когось діяти певним чином. Воно зводиться до того, щоб викликати в одержувача намір вжити наркотик.

Для вчинення описаного злочину не має значення, чи дійсно особа, якій надано наркотичний засіб, вживатиме його, а також те, чи така ситуація призводить до загрози її життю чи здоров’ю. Спонукання відбувається, коли одержувач має можливість заволодіти засобом або речовиною.

Вищезазначені дії можуть бути вчинені лише умисно, як з прямим, так і з непрямим умислом. Однак у разі схиляння зловмисник повинен діяти лише в першій формі забороненого діяння.

 

Яке покарання передбачено за розповсюдження наркотиків?

Якщо ви вчинили злочин, пов’язаний з розповсюдженням наркотиків, ви повинні бути готові до суворої кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 58 п. 1 закону «Про протидію наркоманії» вам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Посилене покарання передбачено, якщо ви передали неповнолітньому наркотичний засіб, психотропну речовину чи нову психоактивну речовину, схилили його до вживання такого засобу чи речовини або передали їх у значних розмірах іншій особі. У цьому випадку вам загрожує позбавлення волі від шести місяців до восьми років.

Ви можете зіткнутися зі ще гіршими наслідками, якщо ви вчинили описаний злочин з кваліфікованим складом. Це відбувається, коли ви дієте, щоб отримати матеріальну чи особисту вигоду. Така поведінка з вашого боку карається позбавленням волі від одного до десяти років. Якщо ви діяли з таким наміром щодо неповнолітнього, вам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до двадцяти років.

Менше покарання ви отримаєте, якщо ваш злочин буде нетяжким – це штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Про те, що вважається нетяжким злочином, я писав у статті, на яку було посилання раніше.

 

У чому полягає злочин у сфері торгівлі наркотиками?

Відповідно до закону «Про протидію наркоманії» під введенням в обіг наркотичних засобів розуміється надання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, замінників або нових психоактивних речовин третім особам. Це може бути зроблено платно або безоплатно. Суть цього злочину полягає в тому, що одержувач (покупець) не є споживачем. У такому разі ми мали б справу з розповсюдженням наркотичних засобів, описаним вище. У разі введення в обіг транзакція відбувається між виробником (або гуртовиком) та іншим гуртовиком, тобто особою, яка далі перепродає наркотики дилеру, а не безпосередньо споживачу.

Також карається сама участь в обігу наркотиків. Вона полягає в прийнятті їх за плату або безоплатно особою, яка не є споживачем, з метою подальшої передачі іншій особі, при чому покупець у такому разі також не є споживачем.

Для вчинення цього злочину не обов’язкова наявність наслідків. Він реалізується через сам факт участі в конкретній транзакції щодо наркотиків, незалежно від того, була вона здійснена чи ні. Він може включати передачу або отримання наркотиків від інших осіб, а також їх зберігання, складування або взяття з місця зберігання.

Слід зазначити, що введення в обіг наркотиків є активною формою незаконної торгівлі наркотиками, а участь в обігу – пасивною. Перше передбачає передачу наркотиків особі, яка не є споживачем, а друге – заволодіння ними для подальшої передачі гуртовику.

Ви повинні знати, що щодо однієї і тієї ж партії наркотичних засобів зловмисник не може одночасно вводити їх в обіг та брати участь у їхньому обігу. Придбання та подальший збут однієї і тієї ж партії наркотиків іншим особам не тягне за собою кримінальної відповідальності за обидва види злочинів. У такій ситуації зловмисник несе відповідальність лише за участь в обігу наркотичних засобів або психотропних речовин. Припущення про те, що зловмисник вводив в обіг та водночас брав участь в обігу наркотиків, буде виправданим лише у ситуації, коли зловмисник вводив в обіг одні наркотики та брав участь в обігу іншої партії наркотиків.

Контрабанда наркотиків

Окремим видом описуваного злочину є участь у контрабанді наркотиків. Відповідно до закону «Про протидію наркоманії», він може полягати в:

 • імпорті,
 • експорті,
 • транспортуванні,
 • придбанні в межах ЄС, або
 • доставленні в межах ЄС

наркотичних засобів, психотропних речовин, нових психоактивних речовин чи макової соломки.

Термін імпорт означає будь-яке введення вищезазначених засобів на митну територію Європейського Союзу.

Експорт включає будь-яке вивезення за межі митної території Європейського Союзу. Транспортування означає переміщення наркотиків між двома країнами через територію Республіки Польща, яке починається і закінчується за її межами.

Придбання в межах ЄС – це передача з території країни-члена Європейського Союзу на територію нашої країни. Своєю чергою, доставлення в межах ЄС стосується переміщення вказаних засобів з території Польщі до іншої країни-члена Європейського Союзу.

Варто зазначити, що імпорт, експорт, транспортування, придбання в межах ЄС або доставлення не обов’язково повинні здійснюватися безпосередньо зловмисником. Ці дії можуть здійснюватися, наприклад, за допомогою тварин, механічних пристроїв, а також суб’єктів, що надають транспортні чи експедиторські послуги, таких як транспортні чи кур’єрські компанії.

Всі рівні перед законом. Різниця полягає в хорошому адвокаті.

Другого місця в боротьбі за справедливий вирок немає.
НАПИСАТИ
698
ПЕРЕГЛЯНУТИ НОМЕР
Зателефонувати

Яке покарання передбачено за введення в обіг наркотиків?

Якщо ви своїми діями ввели в обіг наркотики або брали участь у такій операції, вам може загрожувати кримінальна відповідальність, передбачена ст. 56 закону «Про протидію наркоманії». У цьому випадку вам загрожує штраф і позбавлення волі від шести місяців до восьми років.

Якщо ваша поведінка була нетяжким злочином, покарання обмежуватиметься штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до одного року.

Натомість, якщо предметом вашого діяння була значна кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, нових психоактивних речовин чи макової соломки, тобто ви вчинили описуваний злочин з кваліфікованим складом, можливе покарання буде більш суворим та передбачає штраф та позбавлення волі на строк від двох до дванадцяти років.

Ви також повинні знати, що ви можете нести відповідальність не лише за вчинення такого забороненого діяння, але й за підготовку до його вчинення.

Покарання в такому разі полягає в наступному:

 • штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років – за підготовку до вчинення основного складу злочину,
 • позбавлення волі на строк до двох років – за підготовку до вчинення злочину з кваліфікованим складом.

Це правило не поширюється лише на нетяжкі злочини – у цьому разі «підготовка» не тягне за собою відповідальності.

Покарання за контрабанду наркотиків

Звичайно, злочин контрабанди наркотиків також карається відповідним чином. Якщо ви брали в цьому участь, вам загрожує штраф і позбавлення волі на строк до п’яти років.

У разі нетяжкого злочину передбачене покарання обмежиться штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до одного року. Якщо ви провезли значну кількість наркотиків або зробили це з метою матеріальної чи особистої вигоди, вас можуть оштрафувати та засудити до позбавлення волі на строк від трьох до двадцяти років.

Додамо, що підготовка до контрабанди карається точно так само і в такому ж обсязі, як і в описаному вище випадку з незаконним обігом наркотиків.

 

Розповсюдження, торгівля та контрабанда наркотиків у складі організованої злочинної групи – яка відповідальність за це передбачена?

Дуже часто наркозлочини, описані в цій статті, скоюються в рамках організованого злочинного угруповання, широко відомого як мафія. Якщо такий стан справ має місце, це є окремою підставою для відповідальності його членів згідно з Кримінальним кодексом.

Що таке організована злочинна група з правового погляду?

Йдеться про групу злочинців, організовану для:

 • вчинення однотипних злочинів, тобто на постійній основі,
 • вчинення кількох заборонених дій, що призводять до створення джерела доходу, що забезпечує одержання певного прибутку протягом певного періоду часу.

Для її створення достатньо навіть низького рівня організації, що забезпечує вчинення злочинів та отримання стабільного доходу. Вона повинна мати конкретного лідера або групу лідерів, чиї функції, однак, не обов’язково повинні бути постійними. Організоване злочинне угруповання має складатися не менше ніж з трьох осіб, об’єднаних спільною метою – постійне вчинення злочинів.

Попри ознаку «організоване», немає вимоги до угруповання мати спеціальну внутрішню організаційну структуру. Суть у його відносно постійному складі, хоча не всі учасники повинні брати участь у вчиненні кожного із запланованих злочинів. Однак вони повинні прийняти його цілі та бути готовими задовольнити потреби угруповання у вигляді, наприклад, забезпечення інструментами, необхідними для його злочинної діяльності, організації місць зберігання розповсюджуваних нелегальних товарів та розповсюдження їх для продажу.

Між учасниками угруповання необхідний постійний організаційний зв’язок, заснований на домовленості про спільне вчинення заборонених дій. Основна відмінність цієї форми злочинної діяльності від т. зв. банди, тобто вільної, дещо випадкової групи злочинців, полягає саме в тому, що вона організована у вигляді постійної структури. Угруповання може мати вертикальну форму – з одним керівником, який керує її діяльністю, або горизонтальну – з постійною групою учасників, які координують діяльність за встановленими правилами.

Контакт між його учасниками встановлюється не з метою вчинення окремих злочинних дій, а зі заздалегідь сформованим наміром вчинити якомога більше таких дій. Цей тип угруповання також характеризується довговічністю, процесом планування діяльності, узгодженою манерою поведінки та відповідним розподілом ролей між його учасниками, які зберігають постійні стосунки.

Ви повинні знати, що для притягнення зловмисника до відповідальності за участь в організованому злочинному угрупованні достатньо самого факту належності до нього, навіть якщо він не вчиняв у його складі інших заборонених дій.

У викладеному контексті учасники організованого злочинного угруповання несуть зазначену відповідальність незалежно від відповідальності, яка їм загрожує за вчинення злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Як це виглядає?

Відповідно до ст. 258 Кримінального кодексу особа, яка бере участь в організованому угрупованні чи об’єднанні, спрямованому на вчинення злочину, карається позбавленням волі на строк від шести місяців до восьми років. Якщо угруповання має збройний характер, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до десяти років.

Останнє означає, що у своїй діяльності угруповання використовує зброю або припускає її використання в майбутньому і має її для цього або веде діяльність, спрямовану на її накопичення.

Слід додати, що не підлягає покаранню за описуваний злочин особа, яка добровільно:

 • відмовилася від участі в угрупованні чи об’єднанні та
 • повідомила про всі обставини вчиненого злочину органу, що здійснює кримінальне переслідування, або
 • запобігла вчиненню задуманого злочину.

 


 

Підсумовуючи, виробництво, розповсюдження, торгівля та контрабанда наркотиків підлягають суворому покаранню. Тому найкраще взагалі не брати участі у вчиненні подібних дій. Однак, якщо життєві обставини завели вас на цей шлях, краще подбати про те, щоб покарання було максимально м’яким.

Для цього вам варто серйозно розглянути допомогу професійного юриста, тобто адвоката або юрисконсульта. Його навички та досвід ведення подібних справ гарантують вам справедливий судовий процес, у якому ви не будете цапом-відбувайлом, а також забезпечать не надто суворе покарання щодо вчиненого вами злочину. За сприятливих обставин компетентний адвокат спробує добитися надзвичайної поблажливості або умовного покарання. Ваша доля у ваших руках…

Шукаєте потрібну людину? Можливо, ви вже її знайшли – зв’яжіться з нами і дізнайтеся, як ми можемо використати набуті знання та досвід, щоб захистити вас від кримінальної відповідальності.

Адвокатське бюро в центрі Келець

Щиро запрошую зв’язатися зі мною та домовитися про особисту зустріч для обговорення можливостей та оптимальних правових рішень.

Зв’язатися зі мною