Windykacja Należności Dla Firm – Kielce

Od negocjacji, aż po zakończenie postępowania komorniczego.
Zależy mi na szybkich i efektywnych działaniach

Odzyskiwanie Należności

Niezapłacone faktury, obietnice bez pokrycia, wreszcie brak jakiejkolwiek reakcji na kolejne wezwania i w końcu całkowity brak kontaktu…

… właśnie tak często wygląda scenariusz z nieuczciwym kontrahentem w roli głównej. Tymczasem brak płatności może oznaczać dla Twojej firmy przestoje, utratę płynności finansowej lub nawet bankructwo, nie wspominając o stracie czasu i nerwach wynikających z podejmowania nieudanych prób windykacji należności.

Skuteczna
Windykacja
Kielce

Gdy liczy się cenny czas

Wybierając moje usługi zyskujesz pewność, że wykorzystam wszystkie możliwości i narzędzia prawne – od pisma, aż po zakończenie postępowania komorniczego.
Wszystko po to, aby przeprowadzić dla Twojej firmy możliwie szybką i co najważniejsze skuteczną windykację należności.

Pisma windykacyjne

zacznijmy od wezwania
Czasem wystarczy oficjalne pismo,
aby przekonać nierzetelnego kontrahenta
do uregulowania należności.
Obawa przed konsekwencjami prawnymi
często jest wystarczającym
argumentem dyscyplinującym.

Mediacja

Rozwiązanie polubowne
Jeśli pismo nie przyniesie pożądanych skutków dołożę wszelkich starań, aby przekonać nierzetelnego kontrahenta do uregulowania należności.
W ramach mediacji przedstawię akceptowalne przez Twoją firmę możliwości w zakresie płatności.

Sprawa sądowa

Reprezentacja
Jeśli mediacja nie przyniesie pożądanych skutków przygotuję niezbędną dokumentację i przekażę sprawę do Sądu.
Podczas rozprawy będę reprezentował interesy Twojej firmy dokładając wszelkich starań o pomyślne i możliwie szybkie jej zakończenie.

Egzekucja komornicza

Doradztwo i pomoc
Po Twojej stronie jest tylko decyzja. Analiza dokumentów, negocjacje, egzekwowanie zapisów umowy i dochodzenie odszykowania należą do mnie.

Prowizja od sukcesu

W wielu przypadkach wynagrodzenie za usługę prawną jest pobierane od dłużnika Twojej firmy

Odzyskiwanie
firmowych
długów
Kielce

Katalog usług

Windykacja należności z tytułu:

  • faktur za usługi i dostawy
  • umów pożyczki
  • umów o pracę
  • umów sprzedaży
  • niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych

Porozmawiajmy

o Twojej sprawie

Mój adres:

ul. Bodzentyńska 44a lok. 6, 25-303 Kielce

Mój telefon:

+48 664 717 009