Chcesz podzielić majątek małżeński?

Zrób to na swoich zasadach!

Mamy za sobą ponad sto spraw o podział majątku wspólnego małżonków, w ramach których podzieliliśmy majątek o wartości ponad 150 milionów złotych.

Chcesz wiedzieć, jak wykorzystamy wiedzę i zdobyte doświadczenie w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami i dowiedz się co zrobimy, aby podział majątku przebiegł po Twojej myśli.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co zyskujesz?

Spokój

Nie zapomnimy o żadnym składniku, który podlega podziałowi

Satysfakcję

Ustalimy realną wartość każdego składnika

Zaoszczędzone nerwy

Z dokonania podziału na Twoich zasadach

Podział majątku wspólnego to przeważnie ostatnia kwestia prawna, wymagająca uregulowania, pomiędzy byłymi małżonkami. Bez względu na to, czy podział majątku odbywa się zgodnie, czy też w ramach zaognionego sporu, droga do sprawiedliwego finału jest zazwyczaj dłuższa i bardziej skomplikowana, jeśli pokonujesz ją samodzielnie.

Pozwól sobie pomóc i dowiedz, jak wygląda praca adwokata specjalizującego się w sprawach, o podział majątku wspólnego małżonków?

Otwarcie drogi do podziału majątku wspólnego

Wbrew powszechnemu poglądowi, wcale nie musisz czekać do rozwodu, z podziałem małżeńskiego majątku. Przeszkodą do jego podziału jest istnienie wspólności majątkowej, którą można rozwiązać nie tylko, przez rozwód. Rozdzielność majątkową spowoduje również orzeczona sądownie separacja, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienie i ogłoszenie upadłości przynajmniej jednego z małżonków.

Ustalenie składu majątku wspólnego

Co należy do majątku wspólnego? To kwestia podstawowa. Aby dzielić, najpierw trzeba ustalić przedmiot podziału. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje bowiem, między małżonkami, wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków i nie podlegają podziałowi.

Ustalenie sposobu podziału majątku wspólnego

Po ustaleniu składu majątku wspólnego, koniecznym jest dokonanie fizycznego podziału majątku wspólnego i ustalenie “co przypadnie komu”. Jeśli niemożliwy lub nieuzasadniony jest fizyczny podział składników majątku wspólnego, przyznaje się ich całość lub część jednemu z byłych małżonków, z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego – stosownie do jego udziału we wspólnym majątku i wartości rozliczanych przedmiotów.

Pomoc w rozliczeniu nakładów

Podział zgromadzonych składników majątku wspólnego, to nie wszystko. W ramach podziału majątku należy również rozliczyć nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonków, na majątek wspólny oraz nakłady z majątku wspólnego, na majątki osobiste obu małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków
Kiedy i w jakim trybie można go dokonać?
01
Notarialnie

W czasie trwania małżeństwa można sporządzić notarialną umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową i jednocześnie zgodnie podzielić wspólny majątek.

02
W ramach sprawy o rozwód lub separację

Nie ma przeszkód, aby dokonać podziału majątku małżonków, już w sprawie o rozwód lub separację. Taki podział może w tych przypadkach odbywać jedynie na zgodny wniosek stron, na podstawie odpowiednio sporządzonego dokumentu umowy, o podział majątku wspólnego.

03
W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

Jeśli nie ma szans, na zgodny podział majątku, pozostaje złożenie sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, do sądu rejonowego. Właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

01
Notarialnie

W czasie trwania małżeństwa można sporządzić notarialną umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową i jednocześnie zgodnie podzielić wspólny majątek.

02
W ramach sprawy o rozwód lub separację

Nie ma przeszkód, aby dokonać podziału majątku małżonków, już w sprawie o rozwód lub separację. Taki podział może w tych przypadkach odbywać jedynie na zgodny wniosek stron, na podstawie odpowiednio sporządzonego dokumentu umowy, o podział majątku wspólnego.

03
W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

Jeśli nie ma szans, na zgodny podział majątku, pozostaje złożenie sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, do sądu rejonowego. Właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Ile kosztuje sprawa o podział majątku wspólnego małżonków?

Od wniosku o podział majątku wspólnego, po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, sąd pobiera opłatę stałą, w kwocie 1000 złotych. Opłatę tę wnosi ten z byłych małżonków, który składa wniosek o podział majątku.

Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą, w kwocie 300 złotych. Jeśli spór pomiędzy małżonkami dotyczy również wartości poszczególnych składników majątku (ruchomości i nieruchomości), koniecznym w sprawie może okazać się powołanie biegłego, który obiektywnie wyceni dzielone składniki.

Koszt opinii biegłego zależy od ilości wycenianych składników i nakładu jego pracy. Zazwyczaj, koszty te oscylują w okolicach kilku tysięcy złotych, natomiast w przypadku znacznego majątku i większej liczby składników do wyceny (szczególnie, kiedy wyceniane są nieruchomości) mogą sięgać i kilkunastu tysięcy złotych. Kwota ta podlega jednak podziałowi, pomiędzy dzielące majątek strony.

Ile kosztuje adwokat w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków?

Wysokość wynagrodzenia adwokata, w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, zależy od umowy zawartej z adwokatem. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości dzielonego majątku, a precyzyjniej – od wartości udziału w majątku tego z małżonków, którego adwokat reprezentuje.

Minimalną wysokość wynagrodzenia w tych sprawach określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który z góry narzuca adwokatom i radcom prawnym, minimalne stawki wynagrodzenia.

Coś jest niejasne? Nie wiesz ile będzie Cię kosztować sprawa o podział majątku? Wykonaj telefon i otrzymaj odpowiedzi na wszystkie pytania!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń
W zależności zatem od wartości udziału w majątku danego małżonka, minimalne wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział majątku przedstawia się następująco:
  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W praktyce, obok tych minimalnych stawek, funkcjonuje również i drugi składnik wynagrodzenia adwokata w sprawie o podział majątku wspólnego tzw. premia od sukcesu, wyrażająca się w procencie od “wywalczonego” majątku. Procent ten waha się, w przedziale od 5% do nawet 20%.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną