Zniszczenie mienia? Uszkodzenie mienia?

Powalcz o należne Ci odszkodowanie!

Doszło do uszkodzenia Twojego samochodu? Sąsiad zalał Twoje mieszkanie? Ktoś całkowicie lub częściowo zniszczył Twoją własność? Odszkodowanie za zniszczenie mienia ma na celu przywrócenie Twojego stanu majątkowego do sytuacji, jaka istniała przed wystąpieniem szkody. Pomagamy w tym zakresie już od 15 lat – skontaktuj się z nami i dowiedz, jak pomożemy Tobie!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Spokój

Pomożemy ustalić zasady odpowiedzialności i oszacować szkody w realnej wysokości

Satysfakcja

Z otrzymania odszkodowania w pełnej wysokości i przywrócenia majątku do stanu sprzed wystąpienia szkody

Komfort

Wszystko załatwiamy w Twoim imieniu, a Ty czekasz jedynie na wypłatę odszkodowania

Czym jest szkoda majątkowa?

Szkoda majątkowa to wszelkie koszty i straty poniesione w majątku poszkodowanego,
w wyniku wystąpienia określonego zdarzenia. Szkoda majątkowa może wystąpić
w dwóch postaciach: strat, które poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz utraty korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). Szkoda majątkowa może więc polegać na zniszczeniu lub całkowitej utracie określonych składników majątku. Szkoda majątkowa może też polegać na utracie dochodów, które te składniki pozwalały osiągać lub na konieczności poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów. Szkoda majątkowa może powstać w wyniku różnych zdarzeń, takich jak wypadki, awarie, działania/zaniechania osób trzecich czy klęski żywiołowe.

Jak najlepiej zrozumieć, czym jest szkoda majątkowa? Na przykładzie!

Jeśli trudno Ci zrozumieć, czym jest szkoda majątkowa i jaki jest jej zakres – najlepiej poznać kazus okradzionego taksówkarza. W przypadku kradzieży taksówki, szkodą majątkową taksówkarza będzie nie tylko szkoda wyrażająca się w wartości skradzionej taksówki (auta), ale również utracone w odpowiednim okresie zarobki
(w związku z kradzieżą auta, taksówkarz nie może przecież zarobkować). Z uwagi na kradzież auta, taksówkarz może być zmuszony do wynajęcia auta w celu wykonywania działalności gospodarczej i zarobkowania. Koszty związane
z wynajmem takiego auta, to również szkoda majątkowa!

Co to jest szkoda majątkowa? Ile odszkodowanie należy się Tobie? Coś jest niejasne? Skontaktuj się z nami i pozwól nam rozwiać wszystkie wątpliwości.

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie za zniszczenie mienia?

O odszkodowanie za zniszczenie mienia może ubiegać się każda osoba, której majątek został „pokrzywdzony”, w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia lub ubezpieczyciel. Nie ma przy tym znaczenia, czy w danym przypadku chodzi o umyślne, czy nieumyślne uszkodzenie mienia. Poszkodowanymi mogą być nie tylko osoby fizyczne (każdy obywatel), ale również inne podmioty prawa prywatnego (spółki, fundacje, stowarzyszenia)
i publicznego (instytucje czy organy państwowe). Kiedy można ubiegać się
o odszkodowanie za zniszczenie mienia? Do najczęstszych przypadków należy:

  • Odszkodowanie za zniszczenie auta w kolizji/wypadku
  • Odszkodowanie za zniszczenie innego mienia w kolizji/wypadku
  • Odszkodowanie za zalanie mieszkania
  • Odszkodowanie za kradzież
  • Odszkodowanie za zniszczenie mienia najemcy
  • Odszkodowanie za straty wynikające z powodzi, pożaru, huraganów i innych klęsk żywiołowych
Zniszczenie mienia – jak się bronić?
Kiedy nastąpi szkoda, każdy poszkodowany zadaje sobie te same pytania: jak wygląda proces likwidacji szkody? Gdzie zgłosić zniszczenie mienia? Jak ubiegać się o odszkodowanie za zniszczenie mienia? Jak napisać pismo (wniosek) o odszkodowanie za zniszczenie mienia? My wiemy wszystko, a w pigułce wygląda to tak:
01
Zgromadzenie dokumentacji szkody i dowodów

W pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie rzetelnego opisu okoliczności zdarzenia. Zgromadzone dowody powinny z kolei obejmować np. protokół powypadkowy, oświadczenia świadków, zdjęcia uszkodzonego mienia, zapisy z monitoringu, oświadczenia sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą potwierdzić wystąpienie i zakres szkody.

02
Wycena szkody

Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne jest precyzyjne oszacowanie wysokości szkody. W tej sytuacji warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który dokona profesjonalnej oceny strat
i oszacuje ich wartość bez względu na to, czy uszkodzony został dom czy samochód. Współpracujemy z biegłymi, którzy pomagają
w powyższym zakresie.

03
Zgłoszenie szkody

Szkodę należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim podmiotom. W pierwszej kolejności jest to zazwyczaj sam sprawca – ewentualnie jego ubezpieczyciel. Należy również rozważyć zgłoszenie uszkodzenia lub zniszczenia mienia na policję.

04
Proces likwidacji szkody

Zgłoszenie szkody rozpoczyna proces jej likwidacji. Jeśli sprawca lub jego ubezpieczyciel chcą współpracować, niewykluczone jest zakończenie sporu w sposób polubowny. Zawarcie ugody poprzedzone jest wtedy odpowiednimi negocjacjami.

05
Spór sądowy

Niestety, sprawy o odszkodowanie za zniszczenie mienia często kończą się w sądzie. Zazwyczaj bowiem sprawcy w ogóle nie chcą współpracować, a ubezpieczyciele zaniżają należne odszkodowania. Sąd to zatem standardowa ostateczność.

01
Zgromadzenie dokumentacji szkody i dowodów

W pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie rzetelnego opisu okoliczności zdarzenia. Zgromadzone dowody powinny z kolei obejmować np. protokół powypadkowy, oświadczenia świadków, zdjęcia uszkodzonego mienia, zapisy z monitoringu, oświadczenia sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą potwierdzić wystąpienie i zakres szkody.

02
Wycena szkody

Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne jest precyzyjne oszacowanie wysokości szkody. W tej sytuacji warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który dokona profesjonalnej oceny strat
i oszacuje ich wartość bez względu na to, czy uszkodzony został dom czy samochód. Współpracujemy z biegłymi, którzy pomagają
w powyższym zakresie.

03
Zgłoszenie szkody

Szkodę należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim podmiotom. W pierwszej kolejności jest to zazwyczaj sam sprawca – ewentualnie jego ubezpieczyciel. Należy również rozważyć zgłoszenie uszkodzenia lub zniszczenia mienia na policję.

04
Proces likwidacji szkody

Zgłoszenie szkody rozpoczyna proces jej likwidacji. Jeśli sprawca lub jego ubezpieczyciel chcą współpracować, niewykluczone jest zakończenie sporu w sposób polubowny. Zawarcie ugody poprzedzone jest wtedy odpowiednimi negocjacjami.

05
Spór sądowy

Niestety, sprawy o odszkodowanie za zniszczenie mienia często kończą się w sądzie. Zazwyczaj bowiem sprawcy w ogóle nie chcą współpracować, a ubezpieczyciele zaniżają należne odszkodowania. Sąd to zatem standardowa ostateczność.

Kancelaria odszkodowawcza do Twoich usług!

Doświadczenie szkody majątkowej może być stresujące. Równie stresujący
i skomplikowany może być proces ubiegania się o odszkodowanie za zniszczenie mienia. W takich sytuacjach, kancelaria odszkodowawcza zapewni nieocenione wsparcie. Nie ryzykuj kolejnej szkody na mieniu – skontaktuj się z nami!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Zniszczenie mienia – jak się bronić?

Kiedy nastąpi szkoda, każdy poszkodowany zadaje sobie te same pytania: jak wygląda proces likwidacji szkody? Gdzie zgłosić zniszczenie mienia? Jak ubiegać się o odszkodowanie za zniszczenie mienia? Jak napisać pismo (wniosek) o odszkodowanie za zniszczenie mienia? My wiemy wszystko, a w pigułce wygląda to tak:

01

Wartość rynkowa uszkodzonego mienia

W przypadku całkowitego zniszczenia (utraty) jakiegoś składnika majątkowego, odszkodowanie obliczane jest w oparciu o rynkową wartość tego składnika, przyjmowaną na datę wypadku. Poszkodowany otrzymuje zazwyczaj tyle, ile warta była jego rzecz, w dacie jej utraty.

02

Koszty naprawy

Jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonego mienia, odszkodowanie zawiera się w kosztach jego naprawy. Z kolei koszty naprawy muszą być oparte na rynkowych cenach usług i towarów. Poszkodowany otrzymuje tyle, ile potrzeba do naprawy jego rzeczy w dacie naprawy.

03

Szkody pośrednie

Utracone dochody lub dodatkowo poniesione koszty wyliczane są matematycznie. Poszkodowany otrzymuje tyle, ile utracił lub zmuszony był wydatkować.

04

Udowodnienie

Wysokość każdego rodzaju szkody musi być precyzyjnie udowodniona. W tym celu zarówno kancelarie odszkodowawcze, ubezpieczyciele, jak i sądy, korzystają z pomocy wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych.

05

Polisy

jeśli uszkodzone mienie było ubezpieczone, wysokość odszkodowania może być również ograniczona warunkami umowy ubezpieczeniowej  i wynikającą z nich sumą ubezpieczenia.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną