Deweloper nie usuwa usterek?

Deweloper nie chce przenieść własności? Nie dotrzymał terminu lub dostarczył lokal z wadami?

Przeszacowanie kosztów, niedoszacowanie czasu i wady sprzedawanych lokali – to główne grzechy deweloperów, na których cierpią nabywcy. Dla tych ostatnich to stres, zmarnowany czas, a niejednokrotnie zmarnowane pieniądze.

Dzięki nam, już prawie 100 nabywców lokali otrzymało w końcu to, na co umówiło się z deweloperem. Wiemy, jak zmusić deweloperów do naprawy popełnionych błędów i jak odzyskać to, co wydaje się stracone!

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Co zyskujesz?

Spokój

Сałą dyskusję z deweloperem zostawiasz nam

Pewność

Będziemy z mim rozmawiać tak, aby rozumiał i reagował

Satysfakcję

Z otrzymania zgodnego z umową lokalu

Zakup lokalu to zawsze znaczny wydatek, a niejednokrotnie wielkie rodzinne wydarzenie.

Jednakże, bez względu na to, czy zakupiony lokal ma służyć do wygodnego zamieszkiwania czy też prowadzenia działalności gospodarczej, kupujący ma prawo oczekiwać dostarczenia lokalu wolnego od wad i w umówionym terminie.

Co w przypadku, kiedy oczekiwania kupującego nie idą w parze z działaniami dewelopera?

Bez względu na to, czy lokal został dostarczony z opóźnieniem, z wadami lub – co najgorsze – nie został dostarczony w ogóle, kupujący nie są bez oręża, w walce z deweloperem.

Chcesz wiedzieć, jaką broń w walce z deweloperem może wykorzystać Twój adwokat?

Odpowiedzialność z tytułu umowy

Wybudowanie i sprzedaż lokalu nierozłącznie wiążą się z umowami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deweloper zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Choć deweloperzy zawsze bronią się wskazując, że dana sytuacja jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponoszą, to naszą rolą jest udowodnienie faktu i rozmiaru szkody oraz odpowiedzialności dewelopera.

Deweloper a rękojmia

Niezależnie od pierwszego instrumentu walki tj. odpowiedzialności kontraktowej, kupującemu przysługuje względem dewelopera szereg uprawnień z tytułu rękojmi, za wady lokalu. Kupujący może, na przykład, żądać obniżenia ceny zakupionego lokalu, usunięcia wad czy – w określonych przypadkach – całkowicie odstąpić od umowy. Pamiętaj – rękojmia dewelopera trwa pięć lat od daty odebrania lokalu.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

Niektórzy deweloperzy, pomimo tego, że dobrowolnie decydują się na udzielenie gwarancji na sprzedawany lokal, nie wywiązują się z samodzielnie zagwarantowanych warunków. Choć zazwyczaj gwarancja daje kupującemu węższe uprawnienia, w stosunku do dwóch podstaw powyżej, to i tę drogę wykorzystamy, jeśli miałaby doprowadzić do szybkiego i pomyślnego zakończenia sporu.

Deweloper nie usuwa usterek? Deweloper nie chce podpisać aktu notarialnego? Deweloper nie oddaje lokalu w terminie?

Co zrobimy, aby go do tego zmusić?

01

Ustalenie możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy umowę. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy opinie biegłych, co do zakresu wad i kosztów ich naprawy.

02

Pismo do dewelopera

W Twoim imieniu wystąpimy do dewelopera z wezwaniem, o dobrowolne wypełnienie obowiązków. Poinformujemy, co czeka go, kiedy nie zareaguje. Otworzymy sobie drogę do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, w postępowaniu sądowym.

03

Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli deweloper nie będzie współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierowujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy, przed sądem. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

01

Ustalenie możliwości

Na pierwszym spotkaniu ustalimy możliwości działania. Przeanalizujemy umowę. Wyjaśnimy wszystkie podstawy prawne przyszłych działań i wybierzemy tę najlepszą. Uzyskamy opinie biegłych, co do zakresu wad i kosztów ich naprawy.

02

Pismo do dewelopera

W Twoim imieniu wystąpimy do dewelopera z wezwaniem, o dobrowolne wypełnienie obowiązków. Poinformujemy, co czeka go, kiedy nie zareaguje. Otworzymy sobie drogę do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, w postępowaniu sądowym.

03

Pozew i reprezentacja w sądzie

Jeśli deweloper nie będzie współpracował, zmusimy go do tego przez sąd. Skierowujemy w Twoim imieniu odpowiedni pozew i będziemy reprezentować Twoje interesy, przed sądem. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, wyegzekwujemy jego postanowienia.

Masz problem z deweloperem? Coś pozostaje niejasne? Skontaktuj się z nami i dowiedz, co zrobimy, aby deweloper zaczął traktować Cię poważnie.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną