?>
tel +48 698 184 481
Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Od sprawy o rozwód, po skuteczną windykację...

pluses

Jest taka sprawa...

Trudny rozwód, skomplikowana umowa, nieuregulowany spadek.
Do każdej podchodzę z pełnym zaangażowaniem, rozpatruję wszystkie możliwości prawne i proponuję optymalne rozwiązania.

Rozmowa

Podczas spotkania wysłucham tego, co masz do powiedzenia. Poproszę o wszelkie istotne szczegóły. Będziemy sami w moim gabinecie a to, co powiesz, trafi tylko do mnie.

Postępowanie

Po prawnej analizie ocenię ryzyko. Ustalimy Twoje możliwości. Poinformuję Cię o kosztach i zagrożeniach. Będę z Tobą na każdym etapie postępowania – od złożenia pozwu, po prawomocny wyrok.

Po wyroku

Po wydanym wyroku doprowadzę do jego szybkiego wykonania. Przy współpracy z komornikiem zastosuję prawne instytucje, które zmuszą Twojego przeciwnika do realizacji decyzji sądu.

Szczególnie wiele spraw prowadzę z zakresu..

Prawa rodzinnego:

 • rozwody
 • alimenty
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem

Prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dochodzenie zachowku
 • podważenie testamentu
 • dział spadku i zniesienie współwłasności

Wykonywania umów:

 • realizacja uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji
 • dochodzenie kary umownej
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Prawa handlowego:

 • zakładanie i obsługa spółek
 • likwidacja spółek
 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych