Sprawy Karne – Kielce

Masz prawo do skutecznej obrony – wykorzystaj je najlepiej, jak to możliwe.

Zatrudnij adwokata, który zapewni Ci możliwie najskuteczniejszą reprezentację przed sądem lub zawrze w Twoim imieniu korzystną ugodę.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń
Łatwa komunikacja
Proste rozliczenia
Pełna dyskrecja

Skuteczny adwokat od spraw karnych w Kielcach

Popełniłeś przestępstwo?

Przeanalizujemy wszystkie możliwości. Przyjmiemy najlepszą linię obrony przed sądem lub zawrzemy korzystną ugodę. Wszystko po to, aby ochronić Twoje interesy, wolność i dobre imię.

Ktoś popełnił przestępstwo na Twoją szkodę?

Skorzystamy z Twoich uprawnień, aby uzyskać zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie adekwatne do  poniesionych szkód.

Najkorzystniejsza ugoda

Najskuteczniejsza obrona

Jeśli popełniłeś przestępstwo…

Nie będę Cię oceniał, a wyłącznie reprezentował. Od pierwszego przesłuchania, aż do zatarcia ewentualnego skazania. Jak to wygląda w praktyce?

01

Spotkanie i rozmowa

 • Wysłucham tego, co masz do powiedzenia. Poproszę o wszelkie istotne szczegóły.
 • W gabinecie będziemy sami, a to, co powiesz, zostanie wyłącznie między nami.
 • Ustalę, na jakim etapie jest Twoja sprawa (w prokuraturze lub sądzie) i to, co Cię obciąża.
 • Opracuję najrozsądniejszą linię obrony.

02

Postępowanie

 • Po analizie dowodów zaproponuję najlepsze rozwiązanie.
 • Będę bronił Twojej niewinności wszelkimi możliwymi środkami.
 • Jeśli przestępstwo jest oczywiste, będę mediował w Twoim imieniu, z pokrzywdzonym.
 • Ustalę z prokuratorem lub sądem warunki dobrowolnego poddania Cię karze, ale tylko na Twoich zasadach.

03

Po wyroku

 • Po wydanym wyroku, o ile będzie to konieczne, powiem co zrobić, aby doprowadzić do maksymalnie szybkiego zatarcia skazania.
 • Zastosuję instytucje, które złagodzą sposób wykonania ewentualnej kary.
 • Złożę wnioski o umorzenie grzywny lub rozłożenie jej na raty.
 • Wniosę o dozór elektroniczny tak, abyś karę więzienia mógł odbyć w swoim domu. Wszystko po to, aby Twoje życie szybko wróciło na właściwe tory.

Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem…

Masz prawo do sprawiedliwości. Walcz o swoje prawa oraz adekwatne zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy.

To łatwiejsze niż myślisz! Jak to wygląda?

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Zapewniam kompleksową obsługę postępowań obejmujących wszystkie przestępstwa i wykroczenia.

01

Przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu

 • Zabójstwa
 • Bójki i pobicia
 • Kradzieże z włamaniem
 • Rozboje
 • Kradzieże
03

Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

 • Poważne wypadki komunikacyjne
 • Pod wpływem środka odurzającego
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
04

Przestępstw gospodarczych

 • Łapownictwo
 • Wyłudzenie odszkodowania
 • Pranie pieniędzy
 • Wyłudzenie kredytu
 • Fałszerstwo
01

Przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu

 • Zabójstwa
 • Bójki i pobicia
 • Kradzieże z włamaniem
 • Rozboje
 • Kradzieże
03

Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

 • Poważne wypadki komunikacyjne
 • Pod wpływem środka odurzającego
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
04

Przestępstw gospodarczych

 • Łapownictwo
 • Wyłudzenie odszkodowania
 • Pranie pieniędzy
 • Wyłudzenie kredytu
 • Fałszerstwo

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną