Prawo Karne

Dozór elektroniczny – czyli jak uniknąć więzienia.

Michał Sochański, 12.07.2019

Prawomocny wyrok skazujący Cię na więzienie wcale nie musi oznaczać, że tam trafisz. Dozór elektroniczny może być odpowiedzią na Twój problem. Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest dozór elektroniczny,

  • czy Twoja kara może zostać odbyta w systemie dozoru elektronicznego,

  • co powinien zawierać wniosek do sądu o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

  • jaki jest przebieg postępowania w sprawie o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

  • jak wygląda wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

Jeśli wyrok w Twoje sprawie jest już prawomocny i jedyne, na co oczekujesz, to wezwanie do stawiennictwa we wskazanym więzieniu, ten artykuł jest dla Ciebie. Może się bowiem okazać, że tzw. „bilet”, który otrzymasz, wcale nie zostanie wykorzystany, a całą karę będzie można odbyć w domu, nie rezygnując z pracy, rodziny i normalnego życia.

Jeśli sprawa jest pilna na tyle, że nie masz nawet czasu na lekturę tego artykułu, zwróć się do mnie. Na ustalonych warunkach doradzę Ci, co robić, aby uniknąć więzienia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możesz dołączyć do dziesiątek moich Klientów, którzy nie marnują życia w więziennej izolacji.

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny, system dozoru elektronicznego, SDE czy po prostu elektroniczna obrączka to nic innego, jak jedyna instytucja prawa karnego wykonawczego, która pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności, bez więzienia (dozór stacjonarny). Polega na zamontowaniu nadajnika, który kontroluje miejsce pobytu osoby skazanej oraz przekazuje informacje o tym miejscu, do podmiotu kontrolującego. Niewielki nadajnik montuje się najczęściej na nodze – tam łatwo ukryć go przed wścibskimi spojrzeniami. Dozór pozwala, z jednej strony, na odczucie niedogodności związanych z orzeczoną karą. Z drugiej strony, pozwala na to, aby prowadzić normalne życie na wolności.

Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny nie jest dla wszystkich… Przepisy precyzyjnie określają, do jakich przypadków może mieć zastosowanie. Aby odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego:

  • Twoja kara nie może przekraczać jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jeśli więc z treści wyroku wynika skazanie na karę pozbawienia wolności, bez zawieszenia, równą lub mniejszą niż 18 miesięcy – dozór elektroniczny jest dla Ciebie. To właśnie treść wyroku, a nie kara pozostała do odbycia, decyduje o możliwości skorzystania z SDE. Jeśli więc wyrok wynosi np. 20 miesięcy, z czego wykonane zostało już 2 miesiące (a do wykonania pozostaje 18 miesięcy), dozór nie znajdzie zastosowania. Z drugiej strony, jeśli wyroków jest więcej niż jeden, ale ich suma nie przekracza łącznie 18 miesięcy, można walczyć o SDE.

  • Nie możesz być recydywistą wielokrotnym, co oznacza, że uprzednie skazanie w warunkach art. 64 § 2 k.k. wyklucza dozór. Nie musisz znać tego trudnego pojęcia, jakim jest wielokrotna recydywa… Wystarczy, że spojrzysz w treść Twojego wyroku. Jeśli, obok artykułu, za który jesteś skazany (skazana) sąd wskazał art. 64 § 2 k.k., SDE niestety odpada…

  • Otrzymaj zgodę pełnoletnich osób, które mieszkają z Tobą w miejscu, gdzie będziesz wykonywał dozór elektroniczny. Innymi słowy, dorośli mieszkańcy domu lub mieszkania, w którym spędzisz czas, muszą dać Ci do tego zielone światło.

  • Posiadasz miejsce stałego pobytu, a warunki techniczne w tym miejscu pozwalają na prawidłowe działanie systemu… Chodzi o zasięg nadajników, który można zrównać z zasięgiem telefonii komórkowej. Jeśli więc w domu lub mieszkaniu, gdzie kara będzie odbywana taki zasięg jest, droga do dozoru elektronicznego jest otwarta.

  • Sąd musi uznać, że dozór elektroniczny wystarczy, aby cele kary zostały spełnione, a względy bezpieczeństwa i demoralizacji nie stoją temu na przeszkodzie. Innymi słowy, im bardziej grzeczny i skruszony kandydat, tym większe prawdopodobieństwo zwycięstwa.

Dozór elektroniczny a rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Udzielenie zgody na dozór elektroniczny możliwe jest również z „poziomu” więzienia. Oznacza to, że jeśli wykonujesz już karę pozbawienia wolności, również możesz złożyć wniosek o dozór elektroniczny. W takim przypadku, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają Twoja dotychczasowa postawa i zachowanie. Musisz być więc daleko od nagan i subkultury więziennej, a blisko wszelkich pochwał, zajęć resocjalizacyjnych, ewentualnych terapii i – o ile to możliwe – pracy w warunkach zakładu karnego.

Dozór elektroniczny można stosować także do osoby, wobec której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b k.k. (kara mieszana polegająca na połączenia kary ograniczenia wolności z karą pozbawienia wolności) lub w art. 87 § 2 k.k. (łączna kara pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności).

Kilka lat doświadczeń i kilkadziesiąt „zaobrączkowanych” osób pozwala mi na swobodne poruszanie się w tej materii. Jeśli pozwolisz mi zderzyć przepisy, z Twoją sytuacją, będę w stanie ocenić prawdopodobieństwo powodzenia oraz wskazać Ci drogę do sukcesu. Skontaktuj się ze mną i daj sobie szansę.

Jak napisać dobry wniosek o zgodę na dozór elektroniczny?

Gdy już wiesz, czy dozór elektroniczny jest dla Ciebie, pora na sporządzenie wniosku. Wniosek o wyrażenie zgody na dobywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie ma ustalonej formy. Są jednak pewne wymagane elementy, bez których nie będzie on kompletny. Są ponadto takie jego części, których odpowiednia redakcja ułatwi pracę sędziemu. Na tym szczególnie powinno Ci zależeć.

Po pierwsze – sąd właściwy. Wniosek o zgodę na dozór kieruje się do sądu penitencjarnego (tj. sądu okręgowego), w którego okręgu przebywasz. Jeśli więc mieszkasz w Lublinie, właściwy będzie tamtejszy sąd okręgowy. Jeśli jednak wykonujesz już karę pozbawienia wolności np. w Zakładzie Karnym w Pińczowie, właściwym będzie Sąd Okręgowy w Kielcach.

Po drugie – Ty. We wniosku o zgodę na dozór musisz wskazać swoje dane (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, adres do doręczeń oraz adres, pod którym wykonywać będziesz karę w systemie dozoru oraz numer kontaktowy) i dane dotyczące wyroku (lub wyroków), które chcesz odbyć w ramach SDE (data wydania, sygnatura sprawy oraz dane adresowe sądu, który Cię skazał).

Po trzecie – załączniki. Do wniosku o dozór załącz istotne dokumenty tj. umowę zlecenia lub umowę o pracę (ewentualnie promesę zatrudnienia), potwierdzenia posiadanych kwalifikacji (np. ukończonych kursów lub szkoleń), akty urodzenia dzieci, umowy kredytowe czy aktualne badania (jeśli się na coś leczysz). Pamiętaj również o załączniku w postaci pisemnej zgody osób wspólnie z Tobą zamieszkujących, na wykonywanie przez Ciebie kary w systemie dozoru elektronicznego, we wspólnym domu czy mieszkaniu.

Wniosek o dozór elektroniczny nie podlega opłacie – areszt domowy jest darmowy.

Wszyscy są równi wobec prawa. Różnica to skuteczny adwokat.

W wyścigu o słuszny wyrok nie ma drugiego miejsca.
Napisz
698
pokaż Numer
Zadzwoń

Twoje życie – Twój wniosek o dozór.

Opisz również swoje życie starając się przekonać sąd do tego, aby dał Ci szansę. Od tego, co przedstawisz, zależy Twoja przyszłość. Poinformuj sąd, że masz rodzinę, pracę, kredyty czy inne zobowiązania. Przedstaw swój stan zdrowia. Pamiętaj, że dozór elektroniczny to nie całkowity zakaz opuszczania domu. W celu wykonywania pracy lub załatwienia swoich spraw możesz opuszczać miejsce dozoru na nie dłużej niż 12 godzin dziennie (o tym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu). Dlatego poinformuj sąd, że chciałbyś pracować od 8 do 16 w każdy dzień powszedni, a na dojazd i powrót z pracy potrzebujesz każdorazowo po godzinie. Sąd, jeśli go przekonasz, może w takim przypadku udzielić Ci zgody na pozostawanie poza miejscem wykonywania dozoru, od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7.00 do 17.00. Jeśli pracujesz w weekendy lub chcesz wtedy wykonywać praktyki religijne, poinformuj o tym sąd.

Jak wygląda postępowanie w sprawie o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Po złożeniu przez Ciebie prawidłowego wniosku, sąd zaczyna działać. Deleguje odpowiednia ekipę fachowców do miejsca, w którym dozór ma być wykonywany. Sprawdzi ona, czy zasięg jest wystarczający, a tym samym czy warunki techniczne pozwalają na udzielenie Ci zgody na dozór. Sąd może również wysłać do Ciebie kuratora, aby sprawdził, w jakich warunkach żyjesz Ty i Twoja rodzina. Kurator zahaczy też o Twoich sąsiadów… Im lepsze z nimi stosunki, tym lepsza opinia o Tobie.

Jeśli jesteś już osadzony w zakładzie karnym, sąd penitencjarny zwróci się do jego władz, o nadesłanie opinii o Tobie. Im lepszy z Ciebie więzień, tym większe masz szanse.

Od złożenia wniosku, do dnia posiedzenia w sądzie, mija zwykle około 2 miesięcy… Musisz się więc uzbroić w cierpliwość. Kiedy już jednak znajdziesz się w sądzie, wszystko dzieje się bardzo szybko.. Wyglądaj schludnie, bądź przygotowany na pytania. Posiedzenie trwa kilka – kilkanaście minut.

Jak wygląda dozór elektroniczny w praktyce?

Zdecydowanie lepiej, niż wykonywanie kary pozbawienia wolności w więzieniu. W ramach dozoru codziennie budzisz się we własnym łóżku, a nie ciasnej celi, dzielonej z kilkoma innymi osobami. Przez 12 godzin, w ciągu doby, możesz przebywać poza miejscem dozoru, wykonując pracę lub załatwiając swoje sprawy. Możesz również prosić sąd o kilka godzin „wolnego” w weekendy, np. na wykonywanie praktyk religijnych. O tym jednak czy i w jakim zakresie zgoda na to zostanie Ci udzielona, sąd penitencjarny zdecyduje po weryfikacji Twoich dokumentów i rozmowy z Tobą, podczas posiedzenia.

Nad prawidłowym i zgodnym z postanowieniem sądu wykonywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego, będzie czuwał kurator. Musisz więc spodziewać się jego wizyt. Czasem niezapowiedzianych. Nie spożywaj więc alkoholu, ani innych używek. Nie zapraszaj do domu osób, których obecność mogłaby być niepożądana, z punktu widzenia kuratora. Współpracuj z kuratorem – to on jest dla Ciebie osobą „pierwszego kontaktu” przez czas trwania dozoru.

Od dobrze sporządzonego wniosku i dobrej prezentacji podczas posiedzenia, zależą kolejne miesiące Twojego życia. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko jest przygotowane na 100%, zwróć się do mnie o pomoc. Twoje szanse wzrastają wprost proporcjonalnie do zaangażowania Twojego adwokata. Mój rekord to 43 -2, na korzyść udzielonych zgód. Decyzja należy do Ciebie.

Kancelaria w centrum Kielc

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz na spotkanie osobiste, aby porozmawiać o możliwościach i optymalnych rozwiązaniach prawnych.

Napisz
+48 698
pokaż Numer
Zadzwoń

Skontaktuj się ze mną