Sprawy Karne – Kielce

Masz prawo do skutecznej obrony – wykorzystaj je najlepiej, jak to możliwe.

Zatrudnij adwokata, który zawrze w Twoim imieniu korzystną ugodę lub zapewni Ci możliwie najskuteczniejszą reprezentację przed sądem.

Napisz
698
pokaż Numer
Zadzwoń
Łatwa komunikacja
Proste rozliczenia
Pełna dyskrecja

Skuteczna windykacja

Popełniłeś przestępstwo?

Przeanalizujemy wszystkie możliwości. Zawrzemy korzystną ugodę lub przyjmiemy najlepszą linię obrony przed sądem. Wszystko po to, aby ochronić Twoje interesy, wolność i dobre imię.

Ktoś popełnił przestępstwo na Twoją szkodę?

Skorzystamy z Twoich uprawnień, aby uzyskać zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie adekwatne do szkód, które poniosłeś.

Najkorzystniejsza ugoda

Możliwe najskuteczniejsza obrona

Jeśli popełniłeś przestępstwo…

Nie będę Cię oceniał, a wyłącznie reprezentował. Od pierwszego przesłuchania, aż do zatarcia ewentualnego skazania. Jak to wygląda w praktyce?

01

Spotkanie i rozmowa
 • Wysłucham tego, co masz do powiedzenia. Poproszę o wszelkie istotne szczegóły.
 • W gabinecie będziemy sami, a to, co powiesz, zostanie wyłącznie między nami.
 • Ustalę, na jakim etapie jest Twoja sprawa (w prokuraturze lub sądzie) i to, co Cię obciąża.
 • Rozpoczniemy układać linię obrony.

02

Postępowanie
 • Po analizie dowodów zaproponuję najlepsze rozwiązanie.
 • Będę bronił Twojej niewinności wszelkimi możliwymi środkami.
 • Jeśli przestępstwo jest oczywiste, będę mediował w Twoim imieniu z pokrzywdzonym.
 • Ustalę z prokuratorem lub sądem warunki dobrowolnego poddania Cię karze, ale tylko na Twoich zasadach.

03

Po wyroku
 • Po wydanym wyroku, o ile będzie to konieczne, powiem co zrobić, aby doprowadzić do maksymalnie szybkiego zatarcia skazania.
 • Zastosuję instytucje, które złagodzą sposób wykonania ewentualnej kary.
 • Złożę wnioski o umorzenie grzywny lub rozłożenie jej na raty.
 • Wniosę o dozór elektroniczny tak, abyś karę więzienia mógł odbyć w swoim domu. Wszystko po to, aby Twoje życie szybko wróciło na właściwe tory.

Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem…

Masz prawo do sprawiedliwości. Walcz o swoje prawa oraz adekwatne zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy.

To łatwiejsze niż myślisz! Jak to wygląda?

Napisz
698
pokaż Numer
Zadzwoń
Zapewniam kompleksową obsługę postępowań obejmujących wszystkie przestępstwa i wykroczenia.
01
Przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu
 • Zabójstwa
 • Bójki i pobicia
 • Kradzieże z włamaniem
 • Rozboje
 • Kradzieże
02
Przestępstw narkotykowych
 • Posiadanie narkotyków
 • Produkcja narkotyków
 • Obrót dopalaczami
 • Handel narkotykami
 • Przemyt narkotyków
03
Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym
 • Poważne wypadki komunikacyjne
 • Pod wpływem środka odurzającego
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
04
Przestępstw gospodarczych
 • Łapownictwo
 • Wyłudzenie odszkodowania
 • Pranie pieniędzy
 • Wyłudzenie kredytu
 • Fałszerstwo
01
Przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu
 • Zabójstwa
 • Bójki i pobicia
 • Kradzieże z włamaniem
 • Rozboje
 • Kradzieże
02
Przestępstw narkotykowych
 • Posiadanie narkotyków
 • Produkcja narkotyków
 • Obrót dopalaczami
 • Handel narkotykami
 • Przemyt narkotyków
03
Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym
 • Poważne wypadki komunikacyjne
 • Pod wpływem środka odurzającego
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
04
Przestępstw gospodarczych
 • Łapownictwo
 • Wyłudzenie odszkodowania
 • Pranie pieniędzy
 • Wyłudzenie kredytu
 • Fałszerstwo

Office in the centre of Kielce

You are cordially invited to contact me and meet me in person to discuss the possibilities and optimal legal solutions.

Write
698
Show number
Call

Contact me