?>
tel tel:+48 698 184 481
Criminal cases

Criminal cases

Masz prawo do skutecznej obrony, wykorzystaj je najlepiej.

pluses

Sprawy Karne - Kielce

Popełniłeś przestępstwo? Masz prawo do skutecznej obrony – wykorzystaj je najlepiej!
Ktoś popełnił przestępstwo na Twoją szkodę? Skorzystaj ze swoich uprawnień, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie.
Wybierając moje usługi zyskujesz pewność, że wykorzystam wszystkie możliwości i narzędzia prawne, aby reprezentować Twoje interesy. Nie przewidzę przyszłości, ale przygotuję Cię na nią.

Jeśli popełniłeś przestępstwo… Nie będę Cię oceniał, a wyłącznie reprezentował. Od pierwszego przesłuchania, aż do zatarcia ewentualnego skazania. Jak to wygląda?

Rozmowa

Podczas spotkania wysłucham tego, co masz do powiedzenia. Poproszę o wszelkie istotne szczegóły. Będziemy sami w moim gabinecie a to, co powiesz, trafi tylko do mnie. Ustalę, na jakim etapie jest Twoja sprawa (w prokuraturze lub sądzie) i to, co Cię obciąża. Już wtedy zaczniemy układać linię obrony...

Postępowanie

Po analizie dowodów zaproponuję najlepsze rozwiązanie. Będę bronił Twojej niewinności wszelkimi możliwymi środkami. Jeśli przestępstwo jest oczywiste, będę mediował w Twoim imieniu z pokrzywdzonym. Ustalę z prokuratorem lub sądem warunki dobrowolnego poddania Cię karze, ale tylko na Twoich zasadach.

Po wyroku

Po wydanym wyroku, o ile będzie to konieczne, powiem co zrobić, aby doprowadzić do maksymalnie szybkiego zatarcia skazania. Zastosuję instytucje, które złagodzą sposób wykonania ewentualnej kary. Złożę wnioski o umorzenie grzywny lub rozłożenie jej na raty. Wniosę o dozór elektroniczny tak, abyś karę więzienia mógł odbyć w swoim domu. Wszystko po to, aby Twoje życie szybko wróciło na właściwe tory.

Zapewniam kompleksową obsługę postępowań obejmujących wszystkie przestępstwa i wykroczenia.

Przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu:

 • zabójstwa
 • rozboje
 • bójki i pobicia
 • kradzieże
 • kradzieże z włamaniem,

Przestępstw narkotykowych:

 • posiadanie narkotyków
 • handel narkotykami
 • produkcja narkotyków
 • przemyt narkotyków
 • obrót dopalaczami

 

Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym:

 • poważne wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • pod wpływem środka odurzającego

Przestępstw gospodarczych:

 • łapownictwo
 • wyłudzenie kredytu
 • wyłudzenie odszkodowania
 • fałszerstwo
 • pranie pieniędzy

Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem…

Masz prawo do sprawiedliwości. Walcz o swoje prawa oraz adekwatne zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy.
To łatwiejsze niż myślisz! Jak to wygląda?

01

Rozmowa

Podczas spotkania wysłucham tego, co masz do powiedzenia. Poproszę o wszelkie istotne szczegóły. Będziemy sami w moim gabinecie a to, co powiesz, zostanie między nami. Ustalimy rozmiar odszkodowania, zadośćuczynienia i omówimy Twoje możliwości.

02

Postępowanie

Przeprowadzę negocjacje w Twoim imieniu, a w sądzie będę reprezentował Cię, jako oskarżyciela posiłkowego. Załatwię wszystkie formalności i złożę wszelkie wnioski. W sądzie pojawisz się tylko raz. Wspólnie ze mną.

03

Egzekucja

Po wyroku zadbam o to, żeby cała kwota zadośćuczynienia i odszkodowania trafiła na Twoje konto. Zadbam też o to, żeby kara wobec sprawcy została wykonana w całości. Rozliczę się z Tobą, na jasnych warunkach.