Adwokat, Sprawy Karne – Kielce

Masz prawo do skutecznej obrony – wykorzystaj je najlepiej.
Gwarancja dyskrecji
Tajemnica adwokacka
Wszystko, co powiesz zostanie wykorzystane w Twoim interesie. Wybierając moje usługi prawne zyskujesz pewność najwyższych standardów etyki oraz tajemnicy adwokackiej.

Sprawy Karne
Profesjonalna pomoc
Jako adwokat specjalizujący się w sprawach karnych pracuję w Kielcach oraz zapewniam profesjonalną pomoc prawną w całym Województwie Świętokrzyskim.
Całkowite zaangażowanie
Wsparcie oraz działania
Chodzi o Twoją przyszłość, dlatego już teraz zapewniam Ci całkowite zaangażowanie na każdym etapie postępowania, wsparcie oraz działania, które wyczerpują wszystkie możliwości prawne.

Kompleksowa opieka prawna
w sprawach karnych

Zapewniam profesjonalną obronę

Jako prawnik i doświadczony obrońca oferuję pomoc
w zakresie wszelkich przewidzianych kodeksem karnym przestępstw.

Specjalizuję się trzech w obszarach

Masz prawo do skutecznej obrony
01.
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Przestępstwa takie jak:
 • spowodowanie ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu
 • bójki
 • pobicia
 • naruszenie nietykalności cielesnej
02.
Przestępstwa związane z narkotykami
Przestępstwa takie jak:
 • handel narkotykami
 • posiadanie narkotyków
 • produkcja narkotyków
 • przemyt narkotyków
03.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym
Przestępstwa takie jak:
 • spowodowania wypadku w komunikacji
 • potrącenie pieszego
 • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Kompleksowa
opieka prawna
w sprawach karnych

Zapewniam profesjonalną obronę

na wszystkich typach postępowania karnego, w tym:

 • W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, policję i inne służby
 • w postępowaniu sądowym karnym lub karnoskarbowym
 • w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym
 • w postępowaniu o wznowienie postępowania
 • w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń oraz kasacji.
Bezpieczeństwo i empatia

Sprawy karne wiążą się z emocjami i stresem, dlatego w mojej kancelarii
w ścisłym centrum Kielc
możesz liczyć na wsparcie, życzliwą atmosferę i empatię.

Obrona
w Sprawach
Karnych

Czy wiesz, że…

jako prawnikowi przysługuje mi szereg uprawnień, w tym:

 • prawo udziału we wszystkich czynnościach, w których możesz uczestniczyć jako oskarżony
 • prawo do składania w Twoim imieniu wszelkich wniosków (np. o uchylenie tymczasowego aresztowania, zmianę stosowanych środków zapobiegawczych i wniosków dowodowych)
 • prawo kontaktowania się z Tobą, jeśli będziesz przebywać w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Porozmawiajmy

o Twojej sprawie

Mój adres:

ul. Bodzentyńska 44a lok. 6, 25-303 Kielce

Mój telefon:

+48 664 717 009